Přijímáme poukázky fy Sodexo (Flexi Pass, Dárkový Pass, Smart Pass a Fokus Pass), výcvik na splátky bez navýšení!

Vítejte na stránkách Autoškoly Markéta, která je zároveň AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ
Zajistíme vám dopravně psychologické vyšetření akreditovaným psychologem.

pouze u nás PROFESNÍ PRŮKAZ za 4 050 Kč

od 1.8.11 (díky zákonu 133/2011 Sb.) profesní průkazy C,D pouze proškolení 35 hodin, bez závěrečných zkoušek.
Jedná se o držitele řidičských oprávnění skupin:

 • C, CE vydaných před 10.9.2009
 • D,DE vydaných před 10.9.2008

Školení lze sjednat ve dnech a hodinách, které si sami určíte vč. sobot a nedělí.

volejte: 603 72 66 71 mailujte: kontakt@profesak.eu faxujte: 2 35 35 18 03

Provádíme školení řidičů referentů, řidičů profesionálů.

1) Řidiči referenti - Jsou také nazýváni řidiči služebních motorových vozidel. Jedná se o školení řidičů, kteří u zaměstnavatele (nebo v rámci svého podnikání) řídí služební vozidlo a v některých případech i svoje vlastní pro potřeby podniku. Jedná se o školení předepsané Zákoníkem práce.

2) Řidiči profesionálové - Týká se osob, které řídí motorová vozidla, k jejichž řízení opravňují řidičská oprávnění skupin C, C+E, D a D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E. Podmínky školení určuje zákon č. 247/2000 Sb. vč. změn a doplňků ve znění zákona č. 374/2007 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 156/2008. . Školení profesionálních řidičů se dělí na:

Vstupní školení:

 1. základní rozsah 140 hod.
 2. rozšířený rozsah 280 hod. (zde hraje roli věk žadatele)
 3. rozšiřující rozsah 45 hod. (žadatel je již držitelem Průkazu profesní způsobilosti např. C nebo C+E a žádá o rozšíření průkazu na D nebo D+E a nebo naopak).

Pravidelné školení

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Termíny pravidelných školení jsou uvedeny níže. Nezáleží na rozsahu vašeho Profesního průkazu /C,CE,D,DE/. Školení je jednotné pro všechny skupiny. Pro velký zájem řidičů jsou vyhlášeny páteční termíny. Samozřejmě lze sjednat i jiný den v týdnu vč. sobot a nedělí. Cena za 1 účastníka školení je 1 000,- Kč. Přihlásit se můžete kdykoliv na uvedený mobilní telefon, mailem, faxem či osobně v úředních hodinách. Uveďte pouze jméno, příjmení a datum narození + termín, který jste si vybrali. Pro podniky s více než 10 řidiči sjednáváme individuální termíny a taktéž individuální ceny. Maximální počet účastníků kurzu je 20 osob. Pro všechny účastníky kurzu platí, že musí být akreditovaným střediskem řidičů nahlášeni minimálně 5 pracovních dní před konáním školení. Školné můžete poukázat na účet č. 161680369/0800 nebo zaplatit do pokladny přímo na místě před zahájením školení.

Termíny školení

Začátek od 8:00 hodin na adrese Slavníkova 7, Praha 6

 • 8.6.2018
 • 29.6.2018
 • 13.7.2018
 • 27.7.2018
 • 17.8.2018
 • 31.8.2018
 • 14.9.2018

Veškeré dotazy zodpovíme: