Pouze u nás profesní průkaz za 5 500 Kč

Provádíme školení řidičů referentů, řidičů profesionálů. Zajistíme vám dopravně psychologické vyšetření akreditovaným psychologem. Přijímáme poukázky fy Sodexo (Flexi Pass, Dárkový Pass, Smart Pass a Fokus Pass). Výcvik na splátky bez navýšení!

Termíny školení

Začátek od 8:00 hodin na adrese Slavníkova 7, Praha 6

  • 24. 11. 2023
  • 8. 12. 2023
  • 15. 12. 2023
  • 29. 12. 2023
  • 12. 1. 2024
  • 19. 1. 2024
  • 2. 2. 2024
  • 16. 2. 2024
  • 23. 2. 2024
  • 8. 3. 2024

Kde nás najdete

Vstupní školení

Základní

rozsah 140 hodin

Rozšířený

rozsah 280 hodin (zde hraje roli věk žadatele)

Rozšiřující

rozsah 45 hodin (žadatel je již držitelem Průkazu profesní způsobilosti např. C nebo C+E a žádá o rozšíření průkazu na D nebo D+E a nebo naopak)

Pravidelné školení

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Termíny pravidelných školení jsou uvedeny níže. Nezáleží na rozsahu vašeho Profesního průkazu /C,CE,D,DE/. Školení je jednotné pro všechny skupiny. Pro velký zájem řidičů jsou vyhlášeny páteční termíny. Samozřejmě lze sjednat i jiný den v týdnu vč. sobot a nedělí. Cena za 1 účastníka školení je 1 000,- Kč. Přihlásit se můžete kdykoliv na uvedený mobilní telefon, mailem, faxem či osobně v úředních hodinách. Uveďte pouze jméno, příjmení a datum narození + termín, který jste si vybrali. Pro podniky s více než 10 řidiči sjednáváme individuální termíny a taktéž individuální ceny. Maximální počet účastníků kurzu je 20 osob. Pro všechny účastníky kurzu platí, že musí být akreditovaným střediskem řidičů nahlášeni minimálně 5 pracovních dní před konáním školení. Školné můžete poukázat na účet č. 161680369/0800 nebo zaplatit do pokladny přímo na místě před zahájením školení.

Řidiči referenti

Jsou také nazýváni řidiči služebních motorových vozidel. Jedná se o školení řidičů, kteří u zaměstnavatele (nebo v rámci svého podnikání) řídí služební vozidlo a v některých případech i svoje vlastní pro potřeby podniku. Jedná se o školení předepsané Zákoníkem práce. Školení poskytujeme též v plně on-line podobě, které najdete tady: Online referentská školení

Řidiči profesionálové

Týká se osob, které řídí motorová vozidla, k jejichž řízení opravňují řidičská oprávnění skupin C, C+E, D a D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E. Podmínky školení určuje zákon č. 247/2000 Sb. vč. změn a doplňků ve znění zákona č. 374/2007 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 156/2008.

Veškeré dotazy zodpovíme

Mobil

603 72 66 71

E-mail

kontakt@profesak.eu

Úřední hodiny

Slavníkova 7, Praha 6 - Břevnov
úterý + čtvrtek: 16 - 18 hod.